توضیح مختصر : مدیریت پیشرفته دانلود

نسخه نرم افزار : 6.30

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : نرم افزار پیام رسان

نسخه نرم افزار : 1.2.6

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : نمایش دستگاه های متصل شده به شبکه

نسخه نرم افزار : 2.16

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : کنترل از راه دور سیستم در صورت اجازه کاربر

نسخه نرم افزار : 3.7.0

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : مرورگر وب

نسخه نرم افزار : 64.0.3282.119

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : مرورگر وب

نسخه نرم افزار : 58.0

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

توضیح مختصر : فشرده ساز فایل

نسخه نرم افزار : 5.50

سیستم عامل اجرائی : ویندوز

طراحی سایت